DỰ ÁN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Giá : 2.5 Tỷ Thỏa thuận
DT: 74 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Giá : 11 Tỷ Thỏa thuận
DT: 400 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh

TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Giá : 2.1 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 1.46 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 2.3 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 2.35 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 11.6 Tỷ
Diện tích: 123 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 4 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 103 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 2.7 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 2.9 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 3.3 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 74 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 5.5 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 2.72 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 2.24 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 76 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 2.85 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 51 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 4.8 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 57 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá : 3.6 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 46 m²
Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay