Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh

Giá: 5.9 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Trung Chánh - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.650 Tỷ
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Trung Chánh - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6.2 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tô Ký - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.9 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Trung Mỹ Tây 12 - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.8 Tỷ
Diện tích: 58 m²
Vị trí: Đường Tô Ký - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Tô Ký - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.8 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Trung Chánh - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.4 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trung Mỹ Tây 13 - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 54 m²
Vị trí: Đường Hà Chương - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6.6 Tỷ
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.6 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Tô Ký - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 7 Tỷ
Diện tích: 108 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.95 Tỷ
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Đường Nguyễn An Ninh - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 14.5 Tỷ
Diện tích: 57 m²
Vị trí: Đường Trung Mỹ Tây 2A - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 11.6 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Trung Mỹ Tây - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay