Nhà đất cần bán tại xã/phường Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh

Giá: 4.5 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Thạnh Lộc - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.6 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 8.9 Tỷ
Diện tích: 83 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.2 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Thạnh Lộc 49 - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.19 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.1 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6.7 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Thạnh Lộc - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.95 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 33 m²
Vị trí: Đường Thạnh Lộc 50 - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.55 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 4.750 Tỷ
Diện tích: 108 m²
Vị trí: Đường Thạnh Lộc 37 - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.85 Tỷ
Diện tích: 58 m²
Vị trí: Đường Thạnh Lộc - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Thạnh Lộc - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.4 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Thạnh Lộc - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019