Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh

Giá: 7.8 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Quá - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.1 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Búp - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 4.6 Tỷ
Diện tích: 81 m²
Vị trí: Đường Đông Hưng Thuận 5 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 3.95 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Trường Chinh - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Đông Hưng Thuận 5 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.4 Tỷ
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Song Hành - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 6.9 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường DN10 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.85 Tỷ
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Đông Hưng Thuận 31 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 5.5 Tỷ
Diện tích: 76 m²
Vị trí: Đường Trường Chinh - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Đông Hưng Thuận 5 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.850 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Quá - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 5.650 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 10 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.85 Tỷ
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường 14 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 2.28 Tỷ
Diện tích: 27 m²
Vị trí: Đường Đông Hưng Thuận 2 - Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Hồ Chí Minh
13/12/2019