Nhà đất cần bán tại xã/phường Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An

Giá: 995 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 800 Triệu Thỏa thuận
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 800 Triệu Thỏa thuận
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 09/07/2019
Giá: 799 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 11/06/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 25/03/2019
Giá: 1180000000 Triệu
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 25/08/2018
Giá: 3200000000 Triệu
Diện tích: 210 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 22/06/2018
Giá: 1550000000 Triệu
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 15/06/2018