Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 700 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Huệ - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 590 Triệu
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 1.35 Tỷ
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 2 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
27/10/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
25/10/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Phú Trú - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 2 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
26/09/2019
Giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 344 m²
Vị trí: Đường Ba Sa - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
25/03/2019
Giá: 11500000000 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
27/12/2018