Nhà đất cần bán tại xã/phường Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1,75 Tỷ
Diện tích: 103 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Giao - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
10/10/2019
Giá: 970 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Hà Văn Lao - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
17/09/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
17/09/2019
Giá: 1300000 Tỷ
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
25/03/2019
Giá: 540 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
25/03/2019
Giá: 10.5 Triệu/m²
Diện tích: 819 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
24/03/2019
Giá: 440 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
23/03/2019
Giá: 1300000000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 2 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
23/03/2019
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
20/03/2019