Nhà đất cần bán tại xã/phường Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 550 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường 18 - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Trung Viết - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường 20 - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Điệt - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
24/10/2019
Giá: 5.5 Tỷ
Diện tích: 2000 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Điệt - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
24/09/2019
Giá: 459 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
26/03/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 185 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
22/03/2019
Giá: 960000 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
22/03/2019