Nhà đất cần bán tại xã/phường Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 560 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Trung Thành - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/12/2019
Giá: 1300000000 Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/12/2019
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
29/10/2019
Giá: 1.1 Tỷ
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Hương Lộ 6 - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/10/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Giáp Hải - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 989 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
24/09/2019
Giá: 790000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
23/03/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 578 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
22/03/2019
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
22/03/2019
Giá: 470 Triệu
Diện tích: 106 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
22/03/2019
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Điệt - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
21/03/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
21/03/2019
Giá: 960000 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
20/03/2019
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
20/03/2019