Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 750000 Triệu
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
26/09/2019
Giá: 599 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
14/08/2019
Giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Liên Khu 10 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
20/07/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
19/07/2019
Giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
19/07/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
19/07/2019
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
19/07/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
08/03/2019
Giá: 5400000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 46 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
07/11/2018
Giá: 2600000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 53 - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
01/11/2018
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Mã Lò - Tân Tạo - Bình Tân - Hồ Chí Minh
31/10/2018