Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 1800000 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Tú - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
08/03/2019
Giá: 1280000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Tây Lân - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
02/03/2019
Giá: 1280000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Tây Lân - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
02/03/2019
Giá: 5300000000 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Quới - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
02/03/2019
Giá: 9000000000 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Bình Trị Đông - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
13/12/2018
Giá: 880 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bà Hom - Bình Trị Đông - Bình Tân - Hồ Chí Minh
16/11/2018