Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 1,9 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bình Hưng Hòa - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
13/12/2018
Giá: 4500000000 Triệu
Diện tích: 450 m²
Vị trí: Đường Tên Lửa - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
27/11/2018
Giá: 22000000000 Triệu
Diện tích: 330 m²
Vị trí: Đường Phan Anh - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
17/11/2018
Giá: 15000000000 Triệu
Diện tích: 176 m²
Vị trí: Đường 29 - Bình Trị Đông B - Bình Tân -
14/11/2018
Giá: 5500000000 Triệu
Diện tích: 98 m²
Vị trí: Đường 33 - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
13/11/2018
Giá: 22000000000 Triệu
Diện tích: 330 m²
Vị trí: Đường Phan Anh - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
05/11/2018
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2018
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2018
Giá: 4TY5 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
03/11/2018
Giá: 1700000000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
01/11/2018
Giá: 880000000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
01/11/2018
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
01/11/2018
Giá: 2100000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
01/11/2018
Giá: 2100000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
01/11/2018
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai Trong - Bình Trị Đông B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
31/10/2018