Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 3,4 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Bình Hưng Hòa A - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
25/03/2019
Giá: 1790000000 Triệu
Diện tích: 32 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
02/01/2019
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 32 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
02/01/2019
Giá: 2500000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
28/12/2018
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
28/12/2018
Giá: 1000000000 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
28/12/2018
Giá: 1950000000 Triệu
Diện tích: 32 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
26/12/2018
Giá: 3050000000 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Tây Lân - Bình Trị Đông A - Bình Tân - Hồ Chí Minh
02/12/2018