Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Hưng Hòa B - Bình Tân - Hồ Chí Minh

Giá: 520 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Bình Hưng Hòa B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
25/10/2019
Giá: 4 Tỷ
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường Liên khu 4-5 - Bình Hưng Hòa B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 4 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Hới - Bình Hưng Hòa B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
19/09/2019
Giá: 6500000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 7 - Bình Hưng Hòa B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
28/12/2018
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Tú - Bình Hưng Hòa B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
28/12/2018
Giá: 9600000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Bình Hưng Hòa B - Bình Tân - Hồ Chí Minh
13/12/2018