Nhà đất cần bán tại xã/phường Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 579 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
20/09/2019
Giá: 4 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/09/2019
Giá: 1900000000 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Kênh Trung Ương - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
21/01/2019
Giá: 2500000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
04/01/2019
Giá: 1350000000 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
28/12/2018
Giá: 1800000000 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Kinh Trung Ương - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
27/12/2018
Giá: 9600000000 Triệu
Diện tích: 192 m²
Vị trí: Đường Lại Hùng Cường - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
27/11/2018
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
24/11/2018
Giá: 2000000000 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Liên ấp 123 - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/11/2018
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/11/2018
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/11/2018
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/11/2018
Giá: 310000000 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/11/2018
Giá: 360000000 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Vĩnh Lộc B - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/11/2018