Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường An Hạ - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/10/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/10/2019
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Vân - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
17/10/2019
Giá: 679 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Trí - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 360 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
20/09/2019
Giá: 4 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường 1A - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/09/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
16/08/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
09/08/2019
Giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
23/07/2019
Giá: 850000000 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
21/03/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 1 - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
15/03/2019
Giá: 650000000 Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1 - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
15/03/2019
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
13/03/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
08/03/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - Bình Chánh - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
08/03/2019